Docházkový systém nabízí jednoduché řešení v okruhu docházky zaměstnanců. Docházkový terminál slouží k přesné evidenci docházky zaměstnanců. Lze zadávat příchod a odchod ze zaměstnání, tak i pověřenou osobou zvolené účely jako například lékař, služební cesta, obědová pauza aj.

Zaměstnanci se u terminálu jednoduše identifikují otiskem prstu, čipem nebo číselným kódem a následně si vyberou účel, který potřebují.

K terminálu je možno využít PC software nebo také cloudovou licenci, která umožňuje přístup z libovolného prohlížeče.

Jednoduchá správa zaměstnanců, údaje o přítomnosti, nepřítomnosti zaměstnance v reálném čase, export dat pro mzdové systémy.